V košíku máte:
0 ks zboží za 0
Novinky
15.1.2024 | POZOR

Tohle není kamenná lékárna, tohle je eshop !! Kamenná lékárna je bezplatné výdejní místo tohoto eshopu/ virtuálního obchodu /

číst více >>
15.12.2023 | Detoxikace organismu

Odstranění škodlivých látek z těla.

číst více >>
15.12.2023 | Dali jste si závazek zhubnout nebo přestat kouřit?

Nabízíme přípravky k podpoře vašeho předsevzetí.

číst více >>
Další novinky >>

Lékárna U Kostelíčka .cz

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


I.Základní ustanovení
II.Bezpečnost a ochrana osobních údajů
III.Prodejní cena, platnost cen
IV.Objednávání
V.Způsob dodání a platební podmínky
VI.Dodací podmínky
VII.Odstoupení od smlouvy
VIII.Závěrečná ustanovení

I. Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.lekarnaukostelicka.cz.


Prodávající
Chytrmed s.r.o.
se sídlem V Planinách 282/5, Praha 10, 111 01,
IČ: 24164437,
DIČ: CZ24164437,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 184629,
email: info@lekarnaukostelicka.cz
Provozovna prodávajícího:
Lékárna U Kostelíčka (eshop), Štrossova 231, 530 03 Pardubice

Kupující
Kupující – spotřebitel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, zejména paragrafem 1811 a paragrafem 1820 jakož i předpisy souvisejícími, a zákonem č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.


II. Bezpečnost a ochrana osobních údajů
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Souhlas kupujícího pro zpracování Osobních údajů je udělován na základě potvrzení objednávky kupujícího,na základě uzavřené smlouvy v souladu s čl.28 nařízení GDPR zpracování osobních ůdajů výlučně pro tyto účely. Správcem osobních údajů je společnost Chytrmed s.r.o.


III. Prodejní cena, platnost cen
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění. V případě, že by došlo k technické závadě či jinému problému a zobrazená prodejní cena by neodpovídala příslušné nákupní ceně od dodavatele má prodávající právo odstoupit od smlouvy, stornovat objednávku a vrátit platbu zpět kupujícímu.
Kupní smlouva není uzavřena v případě, kdy má prodávající důvodné pochybnosti o identitě nebo pravosti údajů uvedených kupujícím, a v případě, kdy na straně prodávajícího došlo ke zjevné chybě v informacích o zboží nebo jeho ceně. V případě chyby na straně prodávajícího bude kupující o této skutečnosti prodávajícím vyrozuměn na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Zároveň bude kupujícímu zaslána nová nabídka na uzavření kupní smlouvy se správnou cenou zboží. Pokud kupující prodávajícímu tuto nabídku potvrdí, jedná se o uzavření nové kupní smlouvy. V opačném případě k uzavření kupní smlouvy nedochází a kupujícímu bude vráceno veškeré plnění, které bylo prodávajícímu poskytnuto.


IV. Objednávání
Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, potvrdí prodávající kupujícímu telefonicky či emailem cenu a termín dodání. Prodávající je oprávněn tuto cenu měnit vzhledem k aktuálnímu vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám a situaci na trhu. Pokud není v detailu produktu uvedeno jinak, platí speciální akce jen do vyprodání zásob. V případě, že v jednu chvíli je uskutečněno více objednávek na určitý typ zboží, tedy se vyprodá a není znám termín doskladnění od dodavatele, má prodejce právo stornovat objednávku a vrátit platbu zpět na účet kupujícího. 

  • Způsob objednání
  • Prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.lekarnaukostelicka.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • Produkty vyžadující zvláštní režim
  • Zboží označené „pouze osobní odběr” je možné převzít pouze osobně v lékárně. Toto zboží nelze zasílat zásilkovou službou.
  • Předmětem objednávky může být také zboží, které vyžaduje zvláštní režim (např. uchovávání v chladu). Pokud zboží vyžaduje zvláštní režim, je možný pouze osobní odběr v lékárně. Toto zboží nelze zasílat zásilkovou službou.

Přijaté objednávky jsou závazné.


V. Způsob dodání a platební podmínky
Objednané zboží je zasíláno zásilkovou službou dle aktuální nabídky poskytovatelů zásilkových služeb (přepravců). Stejně tak způsob platby za objednané zboží je možno zvolit na základě momentální nabídky prodávajícího.
Jednotlivé způsoby dodání zboží a platby za takové zboží zvolí kupující při samotném provádění objednávky výběrem z nabízených možností při on-line nákupu.
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

Pakliže si kupující po zaslané informaci nepřevezme připravenou objednávku či dodané zboží od dopravce a to se vrátí prodávajícímu, má prodávající právo účtovat skladné 10,-Kč/den po dobu 3měsíců, poté může zboží zlikvidovat bez náhrady.

Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VI. Dodací podmínky
Zboží může být kupujícímu zasíláno přepravní službou (dle nabídky prodávajícího). Objednávky odesíláme zpravidla do dvou pracovních dnů po připsání platby na účet. Není-li zboží na skladě, objednávku zasíláme v den doručení dodavatelem.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu info@lekarnaukostelicka.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat faxem nebo emailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.
V případě oprávněné reklamace je prodávající povinen nahradit kupujícímu náklady spojené se zasláním zboží k reklamaci.
U spotřebního zboží s omezenou trvanlivostí vyznačenou na obalu se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje pouze do takto vyznačeného data. Na později uplatněnou reklamaci, stejně jako na vady, jež se vyskytly po vyznačeném datu, nebude brán zřetel.
Kupující musí uplatnit svá práva z vadného plnění bezodkladně poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Neoznámení vady bez zbytečného odkladu může být důvodem pro odmítnutí reklamace.
V případě uplatnění reklamace elektronicky je kupující povinen odeslat reklamované zboží do sedmi dnů na adresu shora uvedené provozovny. Pokud nebude zboží ve stanovené lhůtě doručeno, nebude k reklamaci přihlíženo.

K reklamaci je nutné vyplnit Reklamační protokol a zaslat na email: lekarnaukostelicka@email.cz, který musí obsahovat:

Jméno a přijmení kupujícího, Daňový doklad ( Faktura )
adresa, telefon, email ( kontakt )
Objednávka číslo
Datum objednávky
Datum dodání zboží
Důvod reklamace

 

Návrh řešení reklamace:

A - výměna reklamovaného zboží
B - vrácení peněz za reklamované zboží
C - jiné řešení:…………………………

Reklamační protokol je k dispozici zde:


Odstoupení od smlouvy

Prodávající:
Chytrmed s.r.o.
se sídlem V Planinách 282/5, Praha 10, 111 01,
IČ: 24164437,
DIČ: CZ24164437,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 184629,

Kupující:
Jméno a příjmení: ……………………………………
nar.: ……………………………………
bytem: ……………………………………
Níže podepsaný kupující tímto v souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstupuje v zákonné lhůtě čtrnácti dnů od celé/části kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím na základě objednávky č.: …………………… ze dne ……………………….

V případě odstoupení pouze od části kupní smlouvy, specifikujte prosím zboží, jehož se vrácení týká:

1) …………………..........…… za cenu …………………………………. Kč
2) …………………..........…… za cenu …………………………………. Kč
3) …………………..........…… za cenu …………………………………. Kč
4) …………………..........…… za cenu …………………………………. Kč

Kupní cenu v celkové výši ………………………….. Kč včetně DPH požaduji vrátit na bankovní účet č…………………………………………….

Dne ……………… v …………………………………


………………………………….
Podpis kupujícího

 

VII. Odstoupení od smlouvy
Pokud spotřebitel uzavřel kupní smlouvu s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu, má právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být v uvedené lhůtě prodávajícímu odesláno prodávajícímu. Odstoupení může být odesláno na emailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy případně na adresu sídla prodávajícího.
Léčivé přípravky, doplňky stravy a potravinové doplňky jsou vzhledem k své specifičnosti zboží, které již samotným předáním do rukou pacienta zastaralo, protože se stalo nezpůsobilým k dalšímu prodeji. Proto nelze v souladu s § 1837 písm. c) Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy sjednané na dálku.
Zároveň spotřebitel není v souladu s § 1837 písm. g) oprávněn vrátit zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
Prodávající tímto informuje a kupující bere na vědomí, že kupující nese náklady spojené s navrácením zboží. V případě zboží, které nemůže pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, nese náklady na vrácení zboží také kupující.
Finanční prostředky navrácené kupujícímu z důvodu odstoupení od smlouvy však nebudou vráceny dříve, než spotřebitel vrátí zakoupené zboží včetně všech jeho součástí a příslušenství, nebo dříve než prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Zboží je spotřebitel povinen odeslat na adresu sídla prodívajícího, a to nejpozději ve lhůtě čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, případně ve shodné lhůtě prodávajícímu odeslání zboží prokázat. V případě, že takto nebude učiněno a zboží nebude ve stanovené lhůtě odesláno prodávajícímu nebo nebude prokázáno jeho odeslání, není učiněné odstoupení od smlouvy platné a spotřebiteli tak nemůže být vrácena kupní cena.


VIII. Závěrečná ustanovení
Potvrzením souhlasu s VOP, uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním zde poskytnutého elektronického kontaktu společnosti Chytrmed s.r.o. se sídlem V Planinách 282/5, Praha 10, 111 01, k zařazení do databáze za účelem zasílání obchodních sdělení týkající se nabídky lékárny prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb. a to na dobu neurčitou.
Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoli bezplatně, písemnou formou odvolat. Váš elektronický kontakt nebude poskytnut třetí straně.
Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Zároveň kupující potvrzuje, že se řádně seznámil s obsahem obchodních podmínek. Kupující pak prohlašuje, že byl na existenci obchodních podmínek náležitě upozorněn a měl možnost se s jejich obsahem řádně a dostatečně seznámit.
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou aktualizovány dne 1. 4. 2021 a ruší veškeré předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit bez předchozího upozornění.

Mimosoudní řešení sporu
V případě, že dojme mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který
se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
web:adr.coi.cz

 

 

Doporučujeme

produkt:


Pokračovat v nákupu

Přejít do košíku

Nastavení cookies

Vážený návštěvníku, potvrzením pomocí tlačítka "Souhlasím" udělujete souhlas nám a našim partnerům s použitím cookies pro nezbytné, analytické a marketingové účely na tomto zařízení. Volbou Nastavení můžete sami určit, jaké skupiny cookies je možné zpracovávat, popřípadě jejich zpracování úplně zakázat. Ukládání nezbytných cookies probíhá vždy, a to v zájmu zachování funkčnosti webové prezentace.Nastavení